YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ

yangın merdiveniYasalara bağlı kılınarak yükselen çok katlı binalarda zorunlu hale getirilen yangın merdiveni, yangın merdiveni yönetmeliği ile belirli kurallar çerçevesinde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Can güvenliği açısından acil çıkışlar için kullanılan yangın merdivenleri yönetmeliğin gerektirdiği kriterlere uygun olarak çok katlı binalara uygulanmaktadır. Belirli şartlar altında kişi sayısının bulunma ihtimaline göre farklı ve farklı amaçlar için kullanılan yapılarda yönetmeliğin getirdiği farklı zorunluluklar uygulama alanında kaçış merdiveni adı ile de anılmaktadır.

Yangın merdiveni yönetmeliği gereği bütün yapılarda en az 2 adet yangın çıkışı bulunması zorunludur. Ayrıca yapılarda bulunacak kişi sayısına bağlı olarak yangın merdiveni çıkış sayısı da artış gösterecektir. Birbirinden olabildiğinde uzak olması gereken yangın merdiveni kapıları yağmurlama sistemi bulunan ve bulunmayan özelliğe göre değişkenlik gösterecektir.

Ayrıca yine yangın merdiveni yönetmeliği gereği yangın merdiven kapılarının en az yarısının bina dışına açılmasını zorunlu kılmaktadır. Kaçış merdivenlerinde döşeme düzeyleri de belirli kriterlere uygun olmak zorundadır. Farklı teknik özelliklerle kaliteli bir malzemeyle dizayn edilmesi gereken yangın merdivenleri yangın merdiveni yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı takdirde olması muhtemel herhangi bir problem karşısında öncelikle can güvenliğinize kalıcı bir teminat oluşturacaktır. Günümüzde dikey yapılaşmanın yaygınlaştığı düşünüldüğünde yangın merdiveni yönetmeliği binalara yangın merdiveni yapılmasını zorunlu kılar. Yangın merdiveni yapılmayan binalara ise yönetmelik gereği ruhsat yetkili makamlarca verilmeyecektir.